Oudstrijdersstraat 85, Omloop 51, 9700 Oudenaarde, België 

   055  30 47 48                         WACHTDIENST 055 30 93 94

PRIVACYVERKLARING

 

Algemeen

 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet van de privacy van kracht. De digitalisering van de eenentwintigste eeuw heeft namelijk geleid tot een vernieuwing van de privacywetgeving. De GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd , is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG en de WGBO.

Privacyverklaring Artsenpraktijk OHIO

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

 

Artsenpraktijk OHIO is van overheidswege verplicht om het verkeer van privégegevens streng te beperken. Dit is om de privacy van onze patiënten te beschermen. Daarom werken wij, in de communicatie naar andere artsen toe, bij voorkeur elektronisch en via een streng beveiligd platform. Onze artsen en secretariaatsmedewerker zijn vanzelfsprekend gebonden aan het beroepsgeheim. Deze nieuwe wetgeving houdt ook in dat alle data (labo, verslagen, voorschriften, attesten) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per mail is niet meer toegelaten tenzij gecodeerd end to end.


Medische gegevens zoals bijvoorbeeld bloeduitslagen kunnen door de patiënt zelf opgevraagd worden via www.cozo.be. Daarvoor moet men inloggen met behulp van een kaartlezer en de elektronische identiteitskaart. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.  Enkel de informatie die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener, wordt hierbij gedeeld.

 

Uw rechten als patiënt

 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vraag kan enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts.

 

Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts terecht.